Bijeenkomst VVD Seniorennetwerk Flevoland en Utrecht

Het onderwerp zal zijn: “Veiligheid in de ruimste zin”.


Inmiddels hebben de VVD Tweede Kamerleden Ockje Tellegen en Sjoerd Potters toegezegd te willen komen spreken over veiligheid en ouderenzorg. Dit laatste ook in het kader van de veiligheid. Immers gebalanceerde zorg moet veiligheid borgen, net zo goed als dat veiligheid thuis en op straat dat in zich dient te hebben.


Met de verkiezingen voor de deur is het ook voor de VVD van belang de onderwerpen te onderstrepen die 50-plussers zeer aan het hart liggen. Of dit nu arbeidsparticipatie is, of pensioen of zorg en veiligheid. Met voldoende kapers op de kust die deze onderwerpen belichten, mag de VVD zeker niet ontbreken op deze onderwerpen.  Het is aan ons als VVD-seniorennetwerken om mede de input te leveren, hetgeen voor alle burgers van belang kan zijn.

 Wij rekenen op uw komst en met name op uw inbreng.

 De bijeenkomst duurt tot ca. 12.00 uur.

 

Het wordt zeer op prijs gesteld indien u laat weten of u erbij zult zijn (vvd@provincie-utrecht.nl ).

 

Namens de coördinatoren van de seniorennetwerken VVD Flevoland en VVD Utrecht,

 

Rene van der Avoort

Patricia Huisman